PRIVACY


Interfin BV en Interfin Business Development BV gaan volstrekt vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van de cursist. Deze persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt noch worden deze voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Wij garanderen volledige discretie en betrouwbaarheid. Wij zorgen er voor dat er geen privéinformatie terecht komt bij personen/instanties die hier geen recht op hebben noch worden deze voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Onze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.