Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Het Nederlands recht is van toepassing.Interfin accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of onvolledigheid op welke manier dan ook. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar administratie@interfin.nl wij zullen dan ons best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Interfin. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Interfin. Dit kunt u aanvragen door middel van het zenden van een e-mail naar info@interfin.nl.